Βγαινοντας από το κοινωνικο περιθωριο

Βγαινοντας από το κοινωνικο περιθωριο

Το Πρόγραμμα

Σκοπός τους προγράμματος είναι η πρακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κοινωνικής περιθωριοποίησης των μεταναστών και των μειονοτήτων.  

Άλλες πληροφορίες

Έναρξη: Ιανουάριος 2014

Διάρκεια : 24 Μήνες

Χρηματοδότηση : EU Lifelong Learning Program, Grundtvig Multilateral Partnerships

Ιστοσελίδα : http://movingfrommargins.eu/

Facebook page 

llp_logo